John Hancock Otis
John Hancock Otis

Fra Spoon River antologi, Edgar Lee Masters

MINE medbogere, hva demokratiet angår,
vil dere vel innrømme
at jeg som arvet formuer og var vant til overflod,
ikke stod tilbake for noen i Spoon River
når det gjaldt å kjempe for frihetens sak?
Men se på min samtidige, Anthony Findlay,
som ble født i et skur og begynte livet
som vannbærer for arbeiderne
og siden som voksen ble arbeider selv
og derpå arbeidsformann,
og som omsider avanserte til overinspektør
for jernbanen
og slo seg ned i Chicago.
han var en veritabel slavedriver
som undertrykket arbeiderne,
-en bitter fiende av demokratiet.
Og jeg sier deg Spoon River,
og deg o republikk: Vokt dere for den mann
som fra dypet arbeider seg opp til makt

English version