Grisen m.fl
Grisen

Grisen står i sin grisebing
og tenker dypsindig på viktige ting

Undres om fleskeprisen
går opp eller ned?
tenker grisen.

Mainpage